Vnútorný poriadok ŠKD

 Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, boli deti dňa 6.9.2016 poučené a oboznámené s vnútorným poriadkom ŠKD Slniečko.


Vnútorný poriadok ŠKD 2016.doc (46080)


Obrázky a gifi sú zo stránky gifi NENA https://www.gify.nou.cz/.Ak sú obrázky autorizované, dajte nám vedieť, stiahneme ich zo stránky. Ďakujeme!