OZNAM O VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodičia,

Prevádzka ŠKD Slniečko začne opäť

v pondelok 8.1. 2018

 

 

OZNAM O ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

 

Vážení rodičia,

 prevádzka školského  klubu detí začne

5. 9. 2017 /utorok/ od

5.30 - 17.00

 

č.1 OZNAM

/ 4.9.2017/

Prosíme rodičov , aby zabezpečili pre deti preoblečenie do záhrady a primeranú obuv na hry.

 

 

č. 2 OZNAM!

4.9.2017

Vážení rodičia!

 

Z dôvodu právnej ochrany vychovávateľky ŠKD a dôsledného zabezpečenia BOZ detí pri odchode z ŠKD bez doprovodu, žiadame písomne oznámiť cez slovníky ŠKD. Pri nepredvídanom odchode bez doprovodu formou SMS na číslo klubového telefónu: 0917073339

 

 


Obrázky a gifi sú zo stránky gifi NENA https://www.gify.nou.cz/.Ak sú obrázky autorizované, dajte nám vedieť, stiahneme ich zo stránky. Ďakujeme!