Spoločensko - vedná súťaž: MENO, MESTO, ZVIERA, VEC

 

Vyhodnotenie súťaže:

2.A - 1. miesto - T. Šutara/ SUPER! 160 b.

         2. miesto -  M. Adamík, M. Bazala 150 b.

         3. miesto -   T. Petrek 125 b.   

2.B - 1. miesto -     O. Noga 145 b.

         2. miesto -     M. Kmecík 135 b.

         3. miesto -     Š. Harciník  125 b.    

 

 

Cestujeme bezpečne v aute.

 

Dopravná súťaž.docx (33701)

 

 

Marec - mesiac knihy.docx (20,6 kB)

 

 

 

Návšteva Domova dôchodcov v Hrabovom.

Vám z detského srdiečka, vľúdny pozdrav letí,

veľa zdravia, šťastia od všetkých detí.

Nech Vám úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje

naša láska k Vám.

Takýto krásny pozdrav boli odovzdať niektoré z našich detí ŠKD Slniečko klientom Domova dôchodcov v Hrabovom.  Súčasne im predviedli krátky kultúrny program. Poďakovaním im bola usmiata a rozžiarená tvár našich dedkov a babičiek.

 

Mgr. Monika Játyová

 

Štvorboj ŠKD

 

Pravidelná fyzická aktivita detí je veľmi dôležitá aj pre psychickú pohodu dieťaťa a je spojená s okamžitým a dlhodobým prínosom pre zdravie detí.

Aj z tohto dôvodu bol 21. september pre deti  ŠKD 2. a 3. ročníka súťažným dňom. Akcia sa uskutočnila v telocvični našej školy. Zástupcovia  jednotlivých  tried plnili úlohy – hod basketbalovou loptou, práca s  hokejkou, obratnosť  pri  behu po lavičke a na záver silová disciplína  - preťahovanie lanom. Okrem snahy detí podať čo najlepšie výkony bolo našim cieľom pozitívne deti nasmerovať a viesť ich k pravidelnému pohybu a k radosti z pohybu, vytvoriť takú atmosféru, aby sa deti s radosťou zapájali do  športových aktivít a súťaží športového charakteru a v neposlednom rade pravidelným pohybom zvyšovať fyzickú spôsobilosť detí .

 


p. Pavla Kurejová


Obrázky a gifi sú zo stránky gifi NENA http://www.gify.nou.cz/.Ak sú obrázky autorizované, dajte nám vedieť, stiahneme ich zo stránky. Ďakujeme!